Sedace při vědomí

 Entonox-Rajský plyn-Laughing gas

Co to je Entonox a k čemu se používá
Entonox obsahuje směs oxidu dusného ( medicinální „rajský plyn“,N2O) a kyslíku (medicinální kyslík O2),každý v objemovém  podílu 50% a je podáván vdechováním jako plynná směs.

Entonox-účinky
Oxid dusný tvoří 50% plynné směsi. Má analgetický účinek, tj. tlumí bolest a zvyšuje práh bolesti a kromě toho má uvolňující a lehce tišicí účinek. 50% koncentrace kyslíku, která je přibližně dvojnásobná než v okolním vzduchu, zaručuje bezpečný obsah kyslíku ve vdechované směsi.

IMG_8807
IMG_8798

Použití
Entonox se používá, pokud je bolest mírné až střední intenzity a omezeného trvání a je očekáván rychlý nástup a ústup účinku. Entonox tlumí bolest již po několika nádeších a tlumivý účinek mizí po několika minutách  od ukončení podávání. V naší ordinaci provádíme ošetření v Entonoxu na vyžádání. Je vhodné zejména u anxiozních dětských pacientů nebo u různých forem autismu. U dospělých pacientů je nutné doplnit inhalaci o kyslíkové brýle. Doba ošetření je do třiceti minut.

Rekonvalescence
Pokud byl dítěti podán Entonox je nutné aby po ošetření zústalo v klidu sedět ještě cca půl hodiny v čekárně. Dospělí ,pokud jim byl podán Entonox bez jakéhokoliv dalšího léku ( analgetika,sedativa), by z bezpečnostních důvodů neměli řídit motorové vozidlo nebo provádět složité úkony , dokud se plně nezotaví.( alespoň 30 minut).

Sedace při vědomí

 Entonox-Rajský plyn-Laughing gas

Co to je Entonox a k čemu se používá
Entonox obsahuje směs oxidu dusného ( medicinální „rajský plyn“,N2O) a kyslíku (medicinální kyslík O2),každý v objemovém  podílu 50% a je podáván vdechováním jako plynná směs.

Entonox-účinky
Oxid dusný tvoří 50% plynné směsi. Má analgetický účinek, tj. tlumí bolest a zvyšuje práh bolesti a kromě toho má uvolňující a lehce tišicí účinek. 50% koncentrace kyslíku, která je přibližně dvojnásobná než v okolním vzduchu, zaručuje bezpečný obsah kyslíku ve vdechované směsi.

IMG_8807

Použití
Entonox se používá, pokud je bolest mírné až střední intenzity a omezeného trvání a je očekáván rychlý nástup a ústup účinku. Entonox tlumí bolest již po několika nádeších a tlumivý účinek mizí po několika minutách  od ukončení podávání. V naší ordinaci provádíme ošetření v Entonoxu na vyžádání. Je vhodné zejména u anxiozních dětských pacientů nebo u různých forem autismu. U dospělých pacientů je nutné doplnit inhalaci o kyslíkové brýle. Doba ošetření je do třiceti minut.

Rekonvalescence
Pokud byl dítěti podán Entonox je nutné aby po ošetření zústalo v klidu sedět ještě cca půl hodiny v čekárně. Dospělí ,pokud jim byl podán Entonox bez jakéhokoliv dalšího léku ( analgetika,sedativa), by z bezpečnostních důvodů neměli řídit motorové vozidlo nebo provádět složité úkony , dokud se plně nezotaví.( alespoň 30 minut).

IMG_8798